Miroslav ROŠTÍNSKÝ

grafika a malba

Prvořadým principem je tvořivost

Brněnská Galerie Dílo (Běhounská 1) uvádí do třetí říjnové dekády výběr z nové malířské tvorby Miroslava Roštínského (nar. 1927, v r.1949 absolvoval Školu uměleckého průmyslu v Brno u prof. Hrbka a Süssera, působí ve Žďáru nad Sázavou)

Roštínského inspirační zdroj pevně tkví v krajinném prostředí Žďárských vrchů, není však popudem k zobrazujícím interpretacím z kategorie zpodobování krajiny. Roštínského olejomalby jsou formou blízké geometrické abstrakci. Tvarosloví Vysočiny malíř redukuje na oproštěné grafické struktury. Výsledkem je osobitá malířská syntéza, jejíž, stručně řečeno, dvojsložkový obsah spočívá v reálné krajině umělcem pozorované a především v krajině komponované jeho rozjitřenou senzitivitou.

V Roštínského přístupu k tvorbě má zásadní roli stanovisko, že každý obraz je vlastně umělou skladbou, artefaktem. Proto Roštínský intenzívně vnímá zejména prožitek tvůrčího procesu, při kterém lze svobodně opustit dimenzi konkrétního. Soudí přitom, že dokáže-li malíř vyjádřit námět, nebo alespoň jeho podstatný díl, formou, stane se forma rozhodující a obraz nic neztratí na sdělnosti, ale, a to je rozhodující, bude viditelně zesílen prvořadý princip výtvarného umění - princip tvořivosti.

Nejnovější Roštínského olejomalby vyjadřují v syntéze podstatné z poznatků a dojmů, které zaměstnávají autorovu mysl a jitří jeho emoce. Jakkoli tu převládají prvky konstruktivistické, či kubistické estetiky, vnímáme silný citový náboj. Je zprostředkován volbou barev a harmonickým prolnutím racionálních a senzitivních složek obrazové skladby. Dvaasedmdesátiletý malíř tu pozoruhodným způsobem zhodnocuje své tvůrčí zkušenosti.

Jan Dočekal, 18.9.1999