Miroslav ROŠTÍNSKÝ

grafika a malba

[ Foto Miroslav Roštínský ]

Miroslav Roštínský

Narozen 6.1.1927 v Lovčicích.

Zemřel 13.5.2005 ve Žďáře nad Sázavou.


Absolvoval Školu uměleckého průmyslu v Brně
(prof. Hrbek, prof. Süsser)

Členem Unie výtvarných umělců ČR a Klubu výtvarných umělců Horácka.

V rané fázi tvorby byl ovlivněn prostředím těžkého strojírenství, maloval kontruktivistické a kubizující obrazy se stylizovanými robustními postavami dělníků a s monumentálním strojním zařízením. V krajinomalbě se přiblížil geometrické abstrakci.

V současných barevně kultivovaných malbách redukuje krajinné tvarosloví na jednoduché grafické struktury, vzájemně se prostupující a často lineárně neúplně ohraničené. Svobodná tvarová symbolika prolínajících se geometrických útvarů (evokace půdorysných pohledů na krajinu a na civilizační prvky v ní) reprezentuje v syntéze krajinu viděnou i krajinu tušenou.